Fortrydelsesret

Forbrugerne har 14 dages fortrydelsesret.

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde denne aftale inden for 14 dage uden at angive nogen grund. Fortrydelsesfristen udløber efter 14 dage fra den dag, hvor du eller en anden tredjepart end transportøren, som du har angivet, får varerne i fysisk besiddelse af dem.

For at udøve fortrydelsesretten skal du informere os (Webdots GmbH, Stadtkoppel 26, 21337 Lüneburg, Tyskland, e-mail (nedenfor), tlf: +4131 / 927 9603, Fax: +49 41319279612), om din beslutning om at fortryde denne aftale ved en tydelig erklæring (f.eks. et brev sendt med posten, fax eller e-mail). Du kan anvende den vedlagte standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk.

 tilbagekaldelse-party-dk

Du kan også udfylde og indsende standardfortrydelsesformularen eller enhver anden klar erklæring elektronisk på vores websted https://faq.party.dk/da/support/tickets/new. Hvis du benytter denne mulighed, sender vi dig straks en bekræftelse på et varigt medium (f.eks. via e-mail) om modtagelsen af en sådan annullering.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse om din udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Virkninger af fortrydelsen

Hvis du annullerer denne kontrakt, refunderer vi dig alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, herunder leveringsomkostningerne (bortset fra de ekstra omkostninger, der opstår, hvis du har valgt en anden leveringsform end den billigste type standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dag, hvor vi er blevet informeret om din beslutning om at fortryde denne kontrakt.
Vi foretager tilbagebetalingen ved hjælp af det samme betalingsmiddel, som du brugte ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har aftalt andet; under alle omstændigheder vil du ikke pådrage dig nogen gebyrer som følge af en sådan tilbagebetaling. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for at have sendt varerne tilbage, alt efter hvad der er det tidligste tidspunkt.

Du skal sende varerne tilbage eller overdrage dem til os uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor du meddeler os din fortrydelse af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne tilbage, inden fristen på 14 dage er udløbet. Du skal bære de direkte omkostninger ved returnering af varerne. Du er kun ansvarlig for varernes eventuelle værdiforringelse som følge af anden håndtering end den, der er nødvendig for at fastslå varernes art, egenskaber og funktion.

Fortrydelsesretten eksisterer ikke for følgende kontrakter:

  • Kontrakter om levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke kan returneres, og som er blevet aflukket efter levering.

Model afbestillingsformular

(Hvis du ønsker at annullere kontrakten, bedes du udfylde nedenstående formular og sende den tilbage til os.)

— Til Webdots GmbH, Stadtkoppel 26, Lueneburg, Tyskland (e-mailadresse angivet ovenfor).

— Jeg/vi(*) meddeler hermed, at jeg/vi(*) annullerer min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/om levering af følgende tjenesteydelse(*)

— Bestilt den (*)/modtaget den (*)

— Navn på forbruger(e)

— Forbrugerens/forbrugernes adresse

— Forbrugerens/forbrugernes underskrift (kun hvis denne formular er anmeldt på papir)

— Dato

(*) Det ikke relevante overstreges

 

 

Sidst set
Rechnung